Song texts & translations

    Jean Sibelius (1865-1957)

   Var det en dröm / Was it a dream ?

Paula Wilder-Gaubert, soprano Daniel Lockert, piano

Recital Programme

Violin seahorse & mermaid

October 11, 18, 2015

 

Was it a dream?


Was it a dream, that delightful time

I was your heart's friend ?

I remember it as a song fallen silent

still vibrating on the strings.


I remember a wild rose you tossed,

a glance so shy and tender;

I remember a goodbye tear that sparkled.

Was it all, was all a dream?


A dream like a cowslip’s life so short

in a spring-green meadow

whose beauty quickly withers away

before so many new flowers.


But many a night I hear a voice

through the stream of bitter tears :

« hide this memory deep in your heart,

it was your best dream ! »

Marc Chagall (1887-1985) Arbre de la connaissance, (détail d’ Adam et Eve chassés du paradis, 1961)

Albert Edelfelt (1854-1905) Idyll (1878)

Var det en dröm ? (Swedish)


Var det en dröm, att ljuvt en gång

jag var ditt hjärtas vän?

Jag minns det som en tystnad sång,

då strängen darrar än.


Jag minns en törnros av dig skänkt,

en blick så blyg och öm;

jag minns en avskedstår, som blänkt.

Var allt, var allt en dröm?


En dröm lik sippans liv så kort

uti en vårgrön ängd,

vars fägring hastigt vissnar bort

för nya blommors mängd.


Men mången natt jag hör en röst

vid bittra tårars ström:

göm djupt dess minne i ditt bröst,

det var din bästa dröm!


Josef Julius Wecksell (1838 - 1907)